Työharjoittelu

Työharjoittelu

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen työharjoittelupaikat varataan ammattikorkeakoulujen Jobiili.fi-palvelun kautta. Toisen asteen työssäoppimispaikat sovitaan oppilaitosten edustajien ja opetusylihoitajan kesken.

Ennen kuin varaat työharjoittelupaikkaa, tutustu Seututerveyskeskuksen toimintaan ja siihen, mitä edeltäviä opintoja ja valmiuksia tarjolla olevat työharjoitteluyksiköt sinulta odottavat.

Katso tarkempia tietoja työharjoittelusta

Koulutuskäyttösopimukset

Terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun toteutuminen perustuu Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ja oppilaitoksen väliseen koulutuskäyttösopimukseen.

Uusien sopimusten tekemisestä vastaa sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja yhdessä hallintoylihoitajan kanssa.

Työharjoittelupaikan varaaminen

Työharjoittelupaikan varaajan tulee olla rekisteröitynyt Jobiili-palveluun ja hänellä pitää olla aktiivinen ja ajankohtainen CV (curriculum vitae). CV:ssä tulee olla muun muassa kuvaus aikaisemmista opinnoista ja harjoittelupaikoista, niissä opituista asioista sekä työharjoittelujakson alustavat tavoitteet.

CV:n tietojen avulla yksiköiden opiskelijaohjaajat voivat suunnitella työharjoittelujakson tavoitteita ja opiskelijaohjausta yksilöllisesti. Oppilaitoksen opettaja hyväksyy työharjoittelupaikan valinnan vahvistamalla Jobiili-palvelussa tehdyn varauksen.

Opiskelijan on myös hyvä olla henkilökohtaisesti yhteydessä työharjoitteluyksikköön työharjoittelun yksityiskohtien sopimiseksi. Yksiköiden yhteystiedot löytyvät Jobiili-palvelusta ja työharjoitteluyksiköiden esittelysivulta.

Työharjoittelun peruutus

Työharjoittelun peruutus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen työharjoittelujakson alkamista. Tätä myöhemmin tehtävästä peruutuksesta työharjoitteluyksikkö voi laskuttaa opiskelijalta opiskelijaohjauspalkkiota vastaavan summan työharjoitteluun varatulta ajalta.

Valmistautuminen

Oma perehtyminen kannattaa aloittaa jo ennen varsinaisen työharjoittelun alkua tutustumalla työharjoitteluyksikköön niin hyvin kuin mahdollista. Löydät paljon hyödyllistä tietoa muun muassa Seututk.fi-sivustolta sekä työharjoitteluyksiköiden esittelysivuilta. Näin osaat paremmin valmistautua tulevaan ja ensimmäisten päivien tietomäärä on paremmin hallittavissa.

Lue lisää: Työharjoittelijan on hyvä tietää

Effica-tunnukset

Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa opiskelevat ammattikorkeakouluopiskelijat saavat työharjoittelunsa ajaksi opiskelijatunnukset sairaalassa käytössä olevaan Effica-potilastietojärjestelmään.

Tunnusten saannin edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut Kanta-palveluiden verkkokurssit hyväksyttävästi. Työharjoittelusta vastaava opettaja varmistaa, että kurssit on läpäisty.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Effica-tunnusten tilaamisesta vastaa työharjoitteluyksikkö, muiden tunnuksista vastaa tarvittaessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja (matti.puhakainen@ksshp.fi).

Tunnukset toimitetaan suoraan opiskelijan työharjoitteluyksikköön.

Perehdyttäminen

Tarkempi työharjoitteluyksikköön perehdyttäminen tapahtuu joko osastonhoitajan, opiskelijavastaavan tai oman ohjaajasi toimesta.

Jokaisessa työharjoitteluyksikössä on opiskelijoille tarkoitettu perehdytyskansio, johon on koottu juuri opiskelijalle tärkeitä perehdytettäviä asioita. Kansion voit pyytää nähtäväksi ohjaajaltasi.

Työaikataulukko (JAMK), pdf (16 Kt)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun työaikataulukko-lomake toimii sekä työharjoittelijan työvuorotaulukkona että harjoittelun laskutuslomakkeena Seututerveyskeskukselle.

Harjoittelun päättyessä kirjallinen lomake täytetään huolellisesti yhdessä yksikön opiskelijavastaavan kanssa. Lomake palautetaan osastonhoitajalle, joka lähettää sen allekirjoitettuna laskutukseen.

Arviointi

Arviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja tukee opiskelijan ammatillista kasvua prosessin eri vaiheissa. Opiskelijalle annetaan harjoittelun aikana säännöllisesti yksilöllistä, rakentavaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta. Työharjoittelun arvioinnin perustana ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset.

Arviointi kohdistuu koulun asettamien tavoitteiden, opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden sekä työharjoitteluyksikön asettamien yleisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointikeskusteluja järjestetään harjoittelujakson puolivälissä sekä jakson lopussa ja niihin osallistuvat opiskelija ja ohjaaja sekä mahdollisuuksien mukaan opettaja. Loppuarviointi annetaan myös kirjallisesti.

Palaute

Työharjoittelun päättyessä opiskelijoiden tulee antaa palautetta opiskelijaohjauksen laadusta sähköisen CLES-kyselyn kautta. Lisäksi palautetta voi antaa suullisesti suoraan ohjaajille.