Neuvolat

Vastuualueen ylihoitaja Timo Vanhatalo

Terveysneuvonnan yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Perhesuunnitteluasiakkaat, lasta odottavat perheet sekä alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Aikuisneuvolan asiakkaina on koko aikuisväestö, erityisesti diabeetikot, muistipotilaat ja matkailijat.

Voit oppia

 • Asetuksen mukaisten neuvolaterveystarkastusten (määräaikaiset ja laajat tarkastukset) suunnittelemista, toteuttamista sekä kirjaamista ja tilastointia
 • Raskauden seurantaa, lapsen kehityksen seurantaa ja tutkimista
 • Elintapaohjausta ja neuvontaa eri elämän tilanteissa
 • Ryhmäohjausta (mm. perhevalmennus, elämäntaparyhmä)
 • Moniammatillista yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa (lääkäri, kuntoutus, erityistyöntekijät, kunnan sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito)
 • Lasten ja perheiden terveydenhoitoa sekä hyvinvoinnin edistämistä
 • Joukkoseulontojen ottamista (papat)
 • Rokottamista ja erilaisten injektioiden antamista
 • Aikuisneuvolan toiminta: esim. työttömien terveystarkastuksia, muistihoitajatoimintaa, diabetesneuvontaa, 70 v. henkilöiden terveystarkastuksia, matkailijoiden rokotussuunnitelmia, spirometriatutkimuksia, erilaisia avoterveydenhuollon sairaanhoidollisia toimenpiteitä (haavahoidot, korvahuuhtelut, injektiot, akuutit infektiot jne.)
 • Hoitotyön rakenteista kirjaamista
 • Lääkehoidon toteutusta
 • Yläkoululla seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäisyn aloittamista/ohjausta

Suositeltavaa luettavaa

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet, Julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Wallin M & Pelkonen M. (2012) Laajat terveystarkastukset – ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisäksi muu diabeetikon hoitotyöhön, muistisairauksiin, matkailijoiden rokotuksiin sekä potilasohjaukseen liittyvä materiaali.