Kouluterveydenhuollon lomakkeita

Lomakkeita (THL)

1. luokan vanhempien esitietolomake

5. luokan oppilaan esitietolomake

5. luokan vanhempien esitietolomake

Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake

Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake

Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake opettajalle