Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. Mielenterveyspalveluissa hoidetaan usein myös samanaikaiset päihdeongelmat.

Mielenterveyspalvelut koostuvat erilaisista terapiamuodoista, yksilö- perhe- ja verkostotapaamisista, testauksista, konsultaatioista ja erilaisten sovittujen lausuntojen antamisesta. Kotikuntoutukseen kuuluvat kotikäynnit, kuntoutus ja ohjaus arjen askareissa. Ohjausta, neuvontaa ja tukea annetaan myös lääkitysasioihin.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten mielenterveyspalveluihin hakeudutaan vastaanottojen kautta ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin neuvolan kautta. Asiakas ohjataan hoidon tarpeen arvion perusteella tarvittavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Hoitosuhteen alettua annetaan suora puhelinnumero hoitavalle ammattilaiselle. Mielenterveyspalveluista ei peritä maksua.