Muistihoitotyö

Muistihoitotyöllä pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muistisairaudet ja muistiin vaikuttavat haittatekijät. Muistihoitotyön tavoitteena on asiakkaan ja omaisten tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämiseen ja säilyttämiseen.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla ja muistihoitajalle kannattaa varata aika, jos

  • sovitut tapaamiset toistutuvasti unohtuvat
  • esineet tuntuvat katoavan
  • tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen ja uusien laitteiden käyttö ei onnistu
  • ongelmanratkaisukyky on alkanut heikentyä
  • itsenäinen selviytyminen on heikentynyt ja taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu entistä hankalammalta

Muistihäiriöitä voi esiintyä kaikenikäisillä ja niiden syyt on tärkeää selvittää.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Muistihoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä, kun asiakas itse, omainen tai muu läheinen on huolissaan asiakkaan muistin heikkenemisestä. Muistitutkimuksiin voidaan ohjata myös suoraan vastaanotoilta tai aikuisneuvolasta. Muistihoitajien palveluista veloitetaan hoitajakäyntimaksu.

Lisäksi kuntien vanhuspalveluissa on muistihoitotyötä tekevää henkilökuntaa, joiden tehtävänä on hoitaa palveluasumisen ja kotihoidon muistiasiat. Kuntien muistihoitajien yhteystiedot löytyvät kuntien omilta sivuilta.

Muistihoitaja

Muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin. Lisäksi hän tekee muistitestejä esimerkiksi ajokykyarviota varten sekä antaa tukea ja apua sekä yksilöllistä ohjausta myös omaisille. Häneltä saa myös ohjausta etuuksiin, tukiin, tahdonilmaisuihin ja oikeudelliseen ennakointiin liittyen.

Muistihoitaja esittelee tutkimustulokset lääkärille sekä suunnittelee jatkohoidon ja seurannan yhdessä lääkärin, asiakkaan ja omaisen kanssa.