Neuvolat

Neuvolat

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen neuvolat tarjoavat kuntalaisille luottamuksellisia ja yksilöllisiä perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolan palveluita.

Aikuisten terveysneuvonnasta, eli muun muassa aikuisneuvolan, diabetesneuvolan ja muistihoitajan palveluista on kerrottu erikseen omalla sivullaan.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella. Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolaan voi varata ajan myös sähköisesti. Tarkemmat toimipistekohtaiset puhelinnumerot ja soittoajat löytyvät neuvoloiden yhteystiedoista. Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat sekä kaikki rokotukset ovat aina maksuttomia.

Neuvolat

Neuvolatoiminnan tarkoituksena on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä löytämään heidän voimavaransa oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Neuvolapalveluita toteutetaan paikallisesti sovellettuina valtakunnallisten suositusten ohjaamina. Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen ovat tärkeä osa neuvoloiden työtä.

Toiminta perustuu määräaikaistarkastuksiin ja yksilöllisesti sovittuihin käynteihin terveydenhoitajan ja/tai lääkärin vastaanotolla. Neuvolat tarjoavat myös puhelinneuvontaa ja mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan kotikäyntejä sekä ryhmätoimintaa.

Asiakkaan luvalla neuvoloissa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi. Yhteistyötahoina voi olla esimerkiksi ravitsemussuunnittelija, fysio-, toiminta- tai puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, lasten päivähoito tai muut seututerveyskeskuksen ja keskussairaalan eri yksiköt.