Äitiysneuvola

Äitiysneuvola tukee perhettä lapsen odotuksessa ja vanhemmuuden kehittymisessä sekä opastaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon yksilökäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Äitiysneuvolassa seurataan muun muassa raskauden kulkua, kartoitetaan raskausdiabeteksen riskiä ja ohjataan sikiöseulontoihin liittyvissä asioissa.

Perhevalmennukset toteutetaan uudistetun maakunnallisen perhevalmennuksen mukaisesti.

Äitiysneuvola toimii kiinteässä yhteistyössä äitiys- ja sikiötutkimuskeskus Gravidan kanssa. Gravidaan tehdään lähete, jos äiti haluaa osallistua sikiöseulontoihin tai muuten tilanteen niin vaatiessa. Synnytyksen jälkeen äitiysneuvola tekee kotikäynnin ensisynnyttäjille ja järjestää jälkitarkastuksen. Neuvolasta annetaan myös vanhempainetuuksia varten tarvittavat todistukset Kelalle.

Äitiysneuvolan toimintaohjelma

Koskee sekä ensisynnyttäjää että uudelleensynnyttäjää.

Ajat ovat ohjeellisia. Työntekijä varaa riittävän ja sopivan pituisen ajan tapauskohtaisesti asiakasperheen tarpeiden mukaisesti.

Jokaisella käynnillä arvioidaan mahdollinen lisäseurannan tai erityisen tuen tarve ja annetaan tarvittaessa seuranta-aika tiheämmin kuin toimintaohjelmassa on kirjattu.

seututk-logo   Raskausviikko 68

Ensikontakti: Puhelu tai tarvittaessa kasvokkain tapahtuva hoidon tarpeen arviointi (15 min)

seututk-logo   Raskausviikko 810

Ensikäynti terveydenhoitajalle (1t 30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 1113+6

Alkuraskauden ultraäänitutkimus ja halutessa kromosomipoikkeavuuksien seulonta Gravidassa

seututk-logo   Raskausviikko 1318

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus terveydenhoitajalla (1 t 30 min), tarvittaessä lääkärille

seututk-logo   Raskausviikko 1922

Rakenneultraäänitutkimus Gravidassa (raskausviikolla 18+021+6, tarvittaessa myös raskausviikolla 24)

seututk-logo   Raskausviikko 2224

Terveydenhoitajan tarkastus (30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 2529

Laaja terveystarkastus lääkärillä, mikäli lääkärin tarkastusta ei ole tehty raskausviikolla 13–18 (2030 min)

seututk-logo   Raskausviikko 3032

Ensisynnyttäjät: Terveydenhoitajan kotikäynti (2 t 30 min)
Uudelleen synnyttäjät: Vastaanottokäynti (30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 3536

Terveydenhoitajan tarkastus (30 min), tarvittaessa lääkärille

seututk-logo   Raskausviikko 38

Terveydenhoitajan tarkastus (30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 39

Terveydenhoitajan tarkastus (30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 40

Terveydenhoitajan tarkastus (30 min)

seututk-logo   Raskausviikko 41

Yliaikaisuuskäynti Gravidassa raskausviikolla 41+5, raskausdiabetes (GDM) -äideillä jo raskausviikolla 41+3 (30 min)

seututk-logo   Synnytyksen jälkeen 1–7 vrk kotiutumisesta

Ensisynnyttäjät: Terveydenhoitajan kotikäynti (2 t 30 min)
Uudelleen synnyttäjät: Terveydenhoitajan kotikäynti (2 t 30 min) tai vastaanottokäynti (60 min)

seututk-logo   512 vk synnytyksen jälkeen

Synnytyksen jälkitarkastus lääkärillä tai koulutuksen saaneella terveydenhoitajalla (20–30 min)