Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä ja heidän perheitään. Tavoitteena on turvata lapselle terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Toimintamuotoja ovat muun muassa terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveyskasvatus ja -neuvonta sekä rokotukset.

Lastenneuvola pyrkii tukemaan perhettä terveiden elintapojen omaksumisessa ja yhteisten ongelmanratkaisukeinojen löytämisessä. Se myös auttaa vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja vahvistaa lapsilähtöiseen kasvatukseen, hyvään huolenpitoon sekä itsensä ja parisuhteensa hoitamiseen tarvittavia voimavaroja.

Lastenneuvolan tarkastukset

Lastenneuvolassa tietyn ikäisille lapsille tehtävissä laajoissa terveystarkastuksissa selvitetään ja arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti.

Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä avoimen vuorovaikutuksen periaatteella.

seututk-logo   Lapsi 4 vko

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

seututk-logo   Lapsi 4–6 vko

Lääkärin tarkastus (20 min)

seututk-logo   Lapsi 2 kk

Terveydenhoitajan tarkastus tarvittaessa (45 min)

Rokotus: Rotavirus I, ellei ole annettu jo lääkärintarkastuksen yhteydessä

seututk-logo   Lapsi 3 kk

Laaja terveydenhoitajan tarkastus (90 min)

Rokotus: Rotavirus II, DTaP-IPV-Hib I, pneumokokki I

seututk-logo   Lapsi 4 kk

Laaja lääkärintarkastus (20 min)

seututk-logo   Lapsi 5 kk

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

Rokotus: Rotavirus III, DTaP-IPV-Hib II, pneumokokki II

seututk-logo   Lapsi 6 kk

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

seututk-logo   Lapsi 8 kk

Lääkärin tarkastus (20 min)

seututk-logo   Lapsi 10 kk

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

seututk-logo   Lapsi 1 v

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

Rokotus: DTaP-IPV-Hib III, pneumokokki III, MPR I

seututk-logo   Lapsi 15-18 kk

Laaja terveydenhoitajan tarkastus (90 min)

seututk-logo   Lapsi 18 kk

Laaja lääkärin tarkastus (20 min)

seututk-logo   Lapsi 2 v

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

seututk-logo   Lapsi 3 v

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

seututk-logo   Lapsi 4 v

Laaja terveydenhoitajan tarkastus (90 min)

Rokotus: DTaP-IPV

seututk-logo   Lapsi 4 v

Laaja lääkärin tarkastus (20 min)

seututk-logo   Lapsi 5 v

Terveydenhoitajan tarkastus (90 min)

seututk-logo   Lapsi 6 v

Terveydenhoitajan tarkastus (60 min)

Rokotus: MPR II