Avohoidon maksut

1.1.2018 alkaen:

Lääkärikäynti 20,60 €
Peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

Hoitajakäynti 10,00 €
Peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

Päivystyskäynti 28,30 €

Erikoislääkäripalvelut 41,20 €
Peritään kaikilta asiakasryhmiltä lukuun ottamatta sotaveteraaneja

Henkilökohtainen fysio- ja toimintaterapia 11,40 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika 50,80 €
Voidaan periä yli 15 vuotiaalta asiakkaalta, joka on jättänyt itse varaamansa lääkäriajan käyttämättä ilman hyväksyttävää syytä (esim. sairastapaus), eikä ole perunut sitä edelliseen arkipäivään klo 12 mennessä.

Maksuja ei peritä

  • Alle 18-vuotiailta
  • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta
  • Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolasta
  • Rokotuksista
  • Aikuisneuvolan omais- ja perhehoitajan, 70-vuotiaiden tai työttömien terveys- ja hyvinvointitarkastuksista
  • Joukkotarkastuksiin kutsutuilta
  • Sotaveteraaneilta
  • Hoitajan vastaanotosta, jos samalla käyntikerralla on myös lääkärin vastaanotto
  • Psykologin, depressiohoitajan, päihdesairaanhoitajan, mielenterveystoimiston tai perheneuvolan asiakkailta
  • Ryhmämuotoisesta ohjauksesta

Erikoislääkäripalvelut peritään kaikilta asiakasryhmiltä lukuun ottamatta sotaveteraaneja.