Aikuisten terveysneuvonta

Aikuisten terveysneuvonta

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen aikuisneuvoloissa tarjotaan täysi-ikäisille kuntalaisille luottamuksellista ja yksilöllistä aikuisten terveysneuvontaa.

Aikuisten terveysneuvonnan piiriin kuuluu muun muassa aikuisten seulontatutkimukset, terveystarkastukset ja rokotukset sekä aikuisneuvolan, diabetesneuvolan ja muistihoitajan palvelut. Muistihoitotyöstä voi lukea tarkemmin omalta sivultaan.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten terveysneuvonnan palvelut toimivat ajanvarauksella. Ajan terveystarkastukseen, rokotussuunnitteluun, rokotukseen tai diabeteksen seurantakäynnille saa helpoiten varattua sähköisesti. Tarkemmat toimipistekohtaiset ajanvaraustiedot löytyvät neuvoloiden yhteystiedoista. Aikuisten terveysneuvontaa saa myös terveysasemien hoitajan vastaanotolta.

Aikuisneuvolassa omais- ja perhehoitajien, 70-vuotiaiden ja työttömien terveys- ja hyvinvointitarkastukset sekä elämäntapaneuvonta ja -ohjaus (aiheina esim. liikunta, ruokavalio, painonhallinta) ovat maksuttomia. Hoidon piirissä olevan sairauden (esim. astma, verenpainetauti, diabetes) kontrollikäynnit ovat maksullisia hoitajakäyntejä.

Katso lisätietoja aikuisten terveysneuvonnan palveluista

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolasta saa tukea oman terveyden hoitoon liittyvissä asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintapaohjaus (painonhallinta, tupakasta vieroitus),  pitkäaikaissairauksien ehkäisy ja seuranta sekä rokotukset.

Diabetesneuvola

Diabetesneuvolasta saa neuvontaa ja opastusta diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on estää taudin puhkeaminen tai hidastaa jo diagnostisoidun taudin ja siihen liittyvien liitännäissairauksien kehittymistä.

Diabeetikot voivat lääkärin päätöksen mukaisesti olla oikeutettuja maksuttomiin hoitotarvikkeisiin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä lähempänä diabeetikon verensokeri-, kolesteroli- ja verenpainearvot ovat normaaliarvoja sitä vähemmän diabetes aiheuttaa hankalia lisäsairauksia kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia tai silmänpohja- ja munuaismuutoksia.

Influenssaokotukset

Kausi-influenssarokotukset annetaan pääsääntöisesti marraskuussa ilman ajanvarausta verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.

Matkailijan rokotukset

Matkalle lähtijän tulee hyvissä ajoin ennen matkaa ottaa yhteyttä oman terveysaseman aikuisneuvolaan tai hoitajan vastaanottoon rokotussuunnitelman laatimiseksi. Ajan saa helpoiten varattua sähköisesti. Koululaiset voivat ottaa yhteyttä oman koulun terveydenhoitajaan. Rokotuksia saa vain ajanvarauksella omalta terveysasemalta tai yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Naisten seulontatutkimukset

Fimlab kutsuu kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksiin eli joukkopapanäytteisiin kaikki 3060 vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Mammografiaan, eli rintojen seulontatutkimukseen tulee kutsu jokaiselle 5068-vuotiaalle naiselle kahden vuoden välein. Kaikki tutkimukseen osallistuneet saavat kirjeitse tutkimustuloksen kotiin.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveydenhuollon tavoitteena on kaventaa alueellisia terveyseroja tarjoamalla työttömille ja määräaikaistyöllistetyille maksuton terveystarkastus seututerveyskeskuksen neuvoloissa. Terveystarkastuksessa esille otettavat asiat ovat luottamuksellisia. Ajan saa helpoiten varattua sähköisesti. Muistathan ennen terveystarkastusta täyttää terveyskyselyn sähköisessä asiointipalvelussa tai ottaa sen mukaan tältä sivulta tulostettuna ja täytettynä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa

  • Terveyshaastattelu
  • Verenpainemittaus
  • Painon ja pituuden mittaus
  • Kuulon ja näön mittaus
  • Rokotusten tarkistaminen
  • Yksilöllisesti sovittavat laboratoriokokeet
  • Mahdollisuus saada aika terveyskeskuksen kuntoneuvolaan
  • Ohjeita elintapamuutoksen toteuttamiseen ja seurantaan

Tarvittaessa työtön ohjataan tarpeenmukaiseen hotitoon esimerkiksi lääkärin, psykologin tai depressiohoitajan vastaanotolle. Tarkastus on maksuton.

Ikääntyvien terveystarkastukset

Laajaan ikääntyvien ennaltaehkäisevään terveystarkastukseen kutsutaan samana vuonna 70 vuotta täyttävät henkilöt, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä tai laitoshoidossa. Tarkastuksen suorittaa terveydenhoitaja ja tarvittaessa hän voi ohjata asiakkaan mm. fysioterapeutille, mielenterveys- tai päihdetyöntekijälle, depressiohoitajan vastaanotolle tai suun terveydenhuoltoon. Ajan saa helpoiten varattua sähköisesti. Muistathan ennen terveystarkastusta täyttää terveyskyselyn sähköisessä asiointipalvelussa tai ottaa sen mukaan tältä sivulta tulostettuna ja täytettynä.

Toivakassa 70-vuotta täyttävät kutsutaan yhteiseen terveyttä ja hyvinvointia käsittelevään infotilaisuuteen, jonka lopuksi osallistujille suoritetaan fyysisen toimintakyvyn arvio sekä tarjotaan mahdollisuus varata aika yksilötapaamiseen eri asiantuntijoiden vastaanotoille. Yksilötapaaminen toimii esitutkimuksena ajokortin uusimiseen vaadittavaa lääkärin tarkastusta varten, jolle saa ajan yksilötapaamisen yhteydessä. Tarkastus on maksuton.

Omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.

Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen lähetetään kutsukirje 2-3 vuotta omaishoitajana toimineille. Ajan saa helpoiten varattua sähköisesti. Muistathan ennen terveystarkastusta täyttää terveyskyselyn sähköisessä asiointipalvelussa tai ottaa sen mukaan tältä sivulta tulostettuna ja täytettynä. Tarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen.