Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen psykologeihin voi ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse. Keuruun mielenterveyspalvelujen pariin pääsee Keuruun vastaanoton kautta. Psykiatrisiin sairaanhoitajiin saa yhteyden suoraan soittamalla tai koulujen oppilashuollon kautta. Mielenterveyspalveluista ei peritä maksua.

Katso lisätietoja mielenterveyspalveluista

Keuruun ja Laukaan terveysasemilla toimii myös depressiohoitajan vastaanotto.

Lue lisää: Depressiohoitajat

Huomaa, että Laukaassa sairaanhoitopiirin psykiatrinen poliklinikka tarjoaa kiireellisessä avuntarpeessa mielenterveyspalveluita myös ilman lähetettä. Katso psykiatrian päivystyksen yhteystiedot poliklinikan sivuilta.

Psykologit

Terveysasemien psykologit palvelevat Laukaassa, Joutsassa, Keuruulla, Multialla ja Petäjävedellä. Toivakan ja Luhangan asukkaita palvelee Joutsan psykologi. Laukaan psykologi palvelee myös Konneveden lapsiasiakkaita. Konneveden aikuismielenterveyspalveluista vastaa kunnan mielenterveystyön sairaanhoitaja ja konsultoiva psykiatri.

Terveysasemien psykologit hoitavat lieviä mielenterveyden ongelmia ja tekevät psykologisia tutkimuksia. Psykologeilta saa ohjausta, arviointia tai lyhytkestoista hoitoa henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen tueksi. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esim. erilaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa, omaan jaksamiseen sekä hyvinvointiin tai vanhemmuuteen ja lasten kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Vaikeissa mielenterveyshäiriöissä voidaan tarvita psykiatrista sairaanhoitoa, johon potilas tarvittaessa ohjataan lähetteellä.

Koulupsykologit

Kuntien koulupsykologeista saa parhaiten tietoa omalta koululta.

Keuruun mielenterveyspalvelut

Keuruun terveysaseman vastaanoton mielenterveyspalvelut vastaavat Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueen psykiatrisesta avohoidosta ja psykiatrisesta kuntoutuksesta sekä vaikeiden päihde- ja muiden riippuvuusongelmaisten avohoidosta.

Mielenterveyspalveluihin sisältyvät erilaiset terapiamuodot, yksilö- perhe ja verkostotapaamiset, testaukset, konsultaatiot ja erilaisten sovittujen lausuntojen antaminen. Kotikuntoutukseen kuuluvat kotikäynnit, kuntoutus ja ohjaus arjen askareissa. Ohjausta, neuvontaa ja tukea annetaan myös lääkitysasioihin. 

Asiakkaaksi voi hakeutua joko oman tai läheisen ongelman takia ilman lähetettä vastaanoton hoidon tarpeen arvion perusteella. Tilanteen arviointi ja sen selvittäminen tehdään usein moniammatillisessa yhteistyössä.

Keuruun erityispalveluyksikön tarjoamat mielenterveyspalvelut on vuoden 2017 aikana integroitu Keuruun vastaanoton ja perheneuvola Keuruun neuvolan yhteyteen.

Keuruun mielenterveyspalveluja täydentävät

Psykiatrinen sairaanhoitaja (lapset ja nuoret)

Seututerveyskeskuksen kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa palvelee lapsia, nuoria ja heidän perheitään kaikenlaisissa kehitykseen, psyykkiseen vointiin ja jaksamiseen sekä arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä ja huolenaiheissa. Toinen psykiatrisista sairaanhoitajista toimii Joutsan ja Toivakan terveysasemilla ja toinen Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe:ssä.