Neuvolat

Neuvolat

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen neuvolat tarjoavat kuntalaisille luottamuksellisia ja yksilöllisiä perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolan palveluita.

Aikuisten terveysneuvonnasta, eli muun muassa aikuisneuvolan, diabetesneuvolan ja muistihoitajan palveluista on kerrottu erikseen omalla sivullaan.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella. Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolaan voi varata ajan myös sähköisesti. Tarkemmat toimipistekohtaiset puhelinnumerot ja soittoajat löytyvät neuvoloiden yhteystiedoista. Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat sekä kaikki rokotukset ovat aina maksuttomia.

Sähköinen asiointi (Kirjaudu tästä>>)

Katso lisätietoja neuvolatoiminnasta

Neuvolat

Neuvolatoiminnan tarkoituksena on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä löytämään heidän voimavaransa oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Neuvolapalveluita toteutetaan paikallisesti sovellettuina valtakunnallisten suositusten ohjaamina. Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen ovat tärkeä osa neuvoloiden työtä.

Toiminta perustuu määräaikaistarkastuksiin ja yksilöllisesti sovittuihin käynteihin terveydenhoitajan ja/tai lääkärin vastaanotolla. Neuvolat tarjoavat myös puhelinneuvontaa ja mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan kotikäyntejä sekä ryhmätoimintaa.

Asiakkaan luvalla neuvoloissa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi. Yhteistyötahoina voi olla esimerkiksi ravitsemussuunnittelija, fysio-, toiminta- tai puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, lasten päivähoito tai muut seututerveyskeskuksen ja keskussairaalan eri yksiköt.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvolasta saa neuvontaa ja ohjausta kuukautisten siirtoon, raskauden suunnitteluun, ehkäisyyn, seksuaaliterveyteen, sukupuolitauteihin, raskauden keskeytykseen ja lapsettomuuden alkututkimuksiin liittyvissä asioissa. Alle 20-vuotiaat nuoret saavat tarvitsemansa ehkäisyn, kuten pillerit, kapselin, kierukan tai kondomeja maksutta omasta perhesuunnitteluneuvolastaan.

Perhesuunnitteluneuvolassa otetaan myös gynekologisia näytteitä, tehdään raskaustestejä ja joukkotarkastuksia. Perhesuunnitteluneuvolat tarjoavat palvelujaan kaikille hedelmällisessä iässä oleville kuntalaisille.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvola tukee perhettä lapsen odotuksessa ja vanhemmuuden kehittymisessä sekä opastaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon yksilökäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Äitiysneuvolassa seurataan muun muassa raskauden kulkua, kartoitetaan raskausdiabeteksen riskiä ja ohjataan sikiöseulontoihin liittyvissä asioissa.

Perhevalmennukset toteutetaan uudistetun maakunnallisen perhevalmennuksen mukaisesti.

Äitiysneuvola toimii kiinteässä yhteistyössä äitiys- ja sikiötutkimuskeskus Gravidan kanssa. Gravidaan tehdään lähete, jos äiti haluaa osallistua sikiöseulontoihin tai muuten tilanteen niin vaatiessa. Synnytyksen jälkeen äitiysneuvola tekee kotikäynnin ensisynnyttäjille ja järjestää jälkitarkastuksen. Neuvolasta annetaan myös vanhempainetuuksia varten tarvittavat todistukset Kelalle.

Lue lisää: Äitiysneuvolan runko-ohjelma

Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä ja heidän perheitään. Tavoitteena on turvata lapselle terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Toimintamuotoja ovat muun muassa terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveyskasvatus ja -neuvonta sekä rokotukset.

Lastenneuvola pyrkii tukemaan perhettä terveiden elintapojen omaksumisessa ja yhteisten ongelmanratkaisukeinojen löytämisessä. Se myös auttaa vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja vahvistaa lapsilähtöiseen kasvatukseen, hyvään huolenpitoon sekä itsensä ja parisuhteensa hoitamiseen tarvittavia voimavaroja.

Lue lisää: Lastenneuvolan tarkastukset

Keuruun perheneuvola

Keuruun perheneuvola palvelee Keuruun ja Multian perheitä. Muiden kuntien perheitä palvelee Jyväskylän perheneuvola. Keuruun perheneuvolan palvelua ollaan laajentamassa osin myös Petäjävedelle.

Perheneuvola tukee perheitä lapsen kasvuun ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa perheneuvolassa annetaan myös konsultaatioita ja tehdään psykologisia tutkimuksia.

Perheneuvolaan voit olla yhteydessä kun

  • Haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudesta
  • Olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä, mielialasta tai muusta tunne-elämästä
  • Lapsesi on vaikeuksissa päivähoidossa tai koulussa 
  • Perheessä on kohdattu menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita, tai toivot apua perheesi ristiriitatilanteisiin 
  • Haluat apua parisuhteeseen, perheessäsi harkitaan avioeroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviytymiseen