Palveluohjaus ja sosiaalityö

Seututerveyskeskuksen palveluohjaus ja sosiaalityö on asiakkaan neuvontaa, ohjausta ja tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä sekä niiden yhteensovittamisessa. Se on palvelutarpeen selvittelyä, palveluiden hakemisessa avustamista sekä arjen pulmien ratkomista ja pärjäämisen vahvistamista yhdessä. Joutsassa ja Laukaassa tehtävää hoitaa palveluohjaaja ja Keuruulla sosiaalityöntekijä.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Palveluohjaus ja sosiaalityön palvelut ovat maksuttomia. Tapaamiset ajanvarauksella.

Joutsan ja Laukaan palveluohjaajat

Joutsan palveluohjaaja toimii Joutsan terveysasemalla. Palveluohjauksen piiriin kuuluvat myös Luhangan ja Toivakan asukkaat. Laukaan palveluohjaaja palvelee Laukaan terveysasemalla.

Keuruun sosiaalityöntekijä

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen sosiaalityöntekijä toimii Keuruun terveysasemalla. Keuruun sosiaalityöntekijän piiriin kuuluvat myös Multian ja Petäjäveden asukkaat.

Sosiaalityöntekijän kanssa voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti sairastumisen, vammautumisen tai muun arkeen vaikuttavan muutoksen kohdatessa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo muun muassa sosiaaliturvaan ja -palveluihin, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon sekä veteraanikuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin.