Potilastiedot ja -asiakirjat

Jokaisella on oikeus saada tieto itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Niin myös potilaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvistä tiedoista.

Terveydenhuollossa näitä asiakirjoja ovat potilastietorekisteriin tallentuvat potilaan hoitoon ja laitoshoitoon tai terapia- ja asiakaskäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lomake: Omien asiakirjojen tilaus, pdf (385 Kt)