Omakanta -palvelu

Kansallinen Terveysarkisto, eli Kanta-arkisto on valtakunnallinen palvelu, johon terveydenhuollon toimiyksiköt tallentavat potilaiden hoitotietoja. Arkiston kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikki julkisen terveydenhuollon organisaatiot ovat liittyneet arkiston käyttäjiksi ja potilastiedot ovat katseltavissa Omakanta-palvelun kautta.

Kansalaisen Omakanta-palvelussa voit

  • katsella omia potilastietoja ja tulostaa niistä yhteenvedon
  • katsoa omat sähköiset reseptit
  • antaa suostumuksen tai kiellon tietojen luovuttamiseen tai seurata, mille terveydenhuollon toimijoille tietoja on luovutettu

Omakantaan kirjautuminen

Omakanta -palveluun voi kirjautua samoilla tunnuksilla kuin verkkopankkiin. Kirjautua voi myös sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Tunnukset vastaavat allekirjoitusta. Palvelu on kaikkien 18 vuotta täyttäneiden käytettävissä.

Kanta-arkisto parantaa tiedonkulkua

Tiedon kulku eri terveydenhuollon toimiyksiköiden välillä paranee, kun potilastiedot ovat yhdessä paikassa. Potilasta hoitavat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset näkevät potilastiedot arkistosta. Tällä voidaan varmistaa oikea hoito eri terveydenhuollon toimiyksiköissä ja välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Tietoturva

Kaikkia Kanta-arkistossa olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Tiedonsiirto tapahtuu salattuna. Arkistoon tallennettuja tietoja voivat käsitellä ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Ennen tietojen luovuttamista varmistetaan, että potilaan ja tietojen hakijan välillä on hoitosuhde.

Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat potilaan ja hoidon antaneen terveydenhuollon toimiyksikön käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon toimiyksiköille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksen tai kiellon voi potilas tehdä Omakanta -palvelussa tai hoitavassa terveydenhuollon toimiyksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi.