Seututerveyskeskus

Monipuolinen seututerveyskeskus

Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama liikelaitos, joka tuottaa perusterveydenhuollon palveluita kahdeksan keskisuomalaisen kunnan asukkaille. Liikelaitoksen toiminta käynnistettiin vuoden 2011 alussa.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen alueeseen kuuluu Joutsa, Luhanka ja Toivakka, Keuruu, Multia ja Petäjävesi sekä Laukaa ja Konnevesi.

Kussakin seututerveyskeskuksen kunnassa on oma terveysasema, joista suurimmat sijaitsevat Joutsassa, Keuruulla ja Laukaassa. Lisäksi Haapamäellä ja Lievestuoreella on terveysasemien sivuvastaanotto.

Monipuolinen palveluntarjoaja

Seututerveyskeskus vastaa alueen perusterveydenhuollon palveluista tuottamalla hoitajan ja lääkärin vastaanottoja sekä lääkäripäivystystä, neuvolapalveluja, kouluterveydenhuoltoa, suun terveydenhuollon palveluja, mielenterveyspalveluja, akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta.

Pyrimme ylläpitämään kunnissa terveydenhuollon lähipalveluja, joissa toteutuvat ihmisläheisyys, vaikuttavuus ja modernit toimintamallit.

Seututerveyskeskuksen tavoitteena on

  • Väestön terveyden edistäminen
  • Palvelujen tasapuolinen saatavuus
  • Lähipalvelujen turvaaminen
  • Palvelurakenteen tasapainottaminen
  • Palveluketjujen sujuvoittaminen
  • Uusien, innovatiivisten palveluratkaisujen aikaansaaminen
  • Vetovoimaisen toimintakulttuurin luominen
  • Seudullisen yhteistyön lisääminen
  • Kustannusten hallinnan edistäminen