Keuruun mielenterveyspalveluja kehitetään kohti parempaa vaikuttavuutta

Julkaistu 24.7.2019 klo 8.00

Seututerveyskeskuksen ja Keuruun kaupungin yhteinen mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakennetyöryhmä on valmistellut seuraavia uudistuksia Keuruun mielenterveyspalveluihin tavoitteenaan parantaa mm. mielenterveyskuntoutuksen vaikuttavuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä Keuruulla. Uudistusten yhteydessä psykiatristen hoitajien työnkuvat tarkentuvat kuntoutuksen, kotiin vietävän tuen ja akuuttihoidon osalta niin, että painotus siirtyy pitkäaikaishoidosta varhaisempaan kuntoutukseen.

  1. Keuruun psykiatrian päiväkeskuksen tiloista luovutaan

Nykyiset Seututerveyskeskuksen käytössä olevat psykiatrian päiväkeskuksen tilat jäävät pois käytöstä 1.12.2019. Tiloista luovutaan, jotta Keuruun mielenterveyspalvelujen toimintaa voidaan kehittää vastaamaan entistä paremmin kansallisia Käypä hoito -suosituksia ja tutkitusti vaikuttavia kuntoutusmenetelmiä.

Psykiatrian päiväkeskus on tarjonnut mielenterveyskuntoutujille yksilö- ja ryhmämuotoista hoitoa ja kuntoutusta, mutta päiväkeskuksen nykyiset tilat ovat kehitystavoitteisiin nähden epäkäytännölliset eivätkä mahdollista toiminnan halutunlaista uudistamista. Tulevasta ryhmätoiminnasta suunnitellaan avointa ja tarvelähtöistä huomioiden tarvittavat terapeuttiset elementit sekä psykoedukatiivisen ja moniammatillisen ohjauksen tarve. Tavoitteena on hyödyntää enemmän myös muita julkisia palveluja ja tiloja sosiaalisen kuntoutuksen osana. Lisäksi kuntoutuksessa tullaan tiivistämään yhteistyötä kaikkien siihen osallistuvien tahojen, kuten terveydenhuollon, sosiaalityön, kotihoidon ja työllisyyspalvelujen kesken, jotta kuntoutujan tilanne voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti ja järjestää juuri siihen sopivaa, aidosti vaikuttavaa, aktivoivaa ja sosiaalistavaa kuntoutustoimintaa.

Päiväkeskuksella asioivien kuntoutujien henkilökohtaiset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat päivitetään alkusyksyn aikana yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan ryhmätoiminnan osalta muuttunutta tilannetta. Kuntoutujat voivat samalla esittää omia toiveitaan mielekkään ja sujuvan arjen takaamiseksi.

  1. Keuruu osallistuu seuraavaan psykiatrisen kuntouttavan palveluasumisen hankintarenkaaseen

Keuruu osallistuu sairaanhoitopiirin psykiatrisen palveluasumisen hankintarenkaaseen ja luopuu Seututerveyskeskuksen tuetun asumispalveluyksikön tiloista Keuruun Ketvelrannassa sekä samalla keskittää muut maksusitoumuksella ostetut psykiatriset palveluasumisapaikat hankintarenkaalle.  Sairaanhoitopiirin seuraava psykiatrisen palveluasumisen kilpailutus ajoittuu vuodelle 2020, mutta Ketvelrannan tiloista voidaan luopua aiemminkin, mikäli asiakkaille järjestyy muu sopiva paikka. Nykyisten asiakkaiden hoito- ja asumispalvelusuunnitelmat päivitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa hyvissä ajoin ennen tiloista luopumista.

Keuruun tuettu asumispalveluyksikkö on tarjonnut mielenterveyskuntoutujille virka-aikaan tuettua asumista ja yhteisöllistä toimintaa joko lyhytaikaisesti 2 viikon - 2 kuukauden intervallijaksossa tai pidempiaikaisesti. Myös sairaanhoitopiirin psykiatrinen palveluasuminen suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi, mutta se tarjoaa heille enemmän vaihtoehtoja mahdollistaen mm. 12–24 tuntia tuetun asumisen. Tärkeänä vaihtoehtona on viedä riittävä psykiatrinen ja pärjäämistä tukeva apu kotiin, jotta mahdollistetaan kuntoutujan itsenäinen asuminen.

Sairaanhoitopiirin järjestämässä psykiatrisessa palveluasumisessa pystytään systemaattisesti seuraamaan ja valvomaan kuntouttavan palveluasumisen tavoitteiden ja laadun toteutumista.