Laukaan muistihoitaja toimii nykyisin Seututerveyskeskuksella

Julkaistu 13.2.2020 klo 8.00

Laukaan kunnan muistihoitaja on siirtynyt Seututerveyskeskuksen terveysneuvonnan palvelukseen toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja sisäisten prosessin selkeyttämiseksi. Asiakkaille muutos näkyy lähinnä muuttuneina yhteystietoina ja vaihtuneessa vastaanottopaikassa, sillä muistihoitaja toimii jatkossa Laukaan terveysaseman 2. kerroksessa neuvolan tiloissa.

Myös Keuruun ja Multian sekä Joutsan ja Luhangan terveysasemilla toimii Seututerveyskeskuksen palveluksessa oleva muistihoitaja sekä Toivakan ja Petäjäveden terveysasemalla muistikoordinaattori. Konnevedellä muistihoitaja on edelleen kunnan palveluksessa.

Työnkuva, hoitoon ohjautuminen ja asiakkuudet säilyvät entisellään

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun oman tai läheisen muistin heikkeneminen huolestuttaa. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan muistitutkimuksiin myös vastaanotoilta tai aikuisneuvolasta. Muistihoitajan palveluista veloitetaan hoitajakäyntimaksu, kun asiakas hakeutuu muistihoitajalle itse ilman lähetettä.

Muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä, ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin ja tekee muistitestejä esimerkiksi ajokykyarviota varten. Hän tarjoaa tukea, apua ja yksilöllistä ohjausta myös omaisille ja neuvoo etuuksiin, tukiin, tahdonilmaisuihin ja oikeudelliseen ennakointiin liittyvissä asioissa. Asiakkaan jatkohoito ja sen seuranta suunnitellaan tehtyjen muistitutkimusten tulosten perusteella yhdessä lääkärin, muistihoitajan, asiakkaan ja omaisen kanssa.

Muistihoitotyö tukee terveyttä ja toimintakykyä

Muistihoitotyöllä pyritään tunnistamaan muistisairaudet ja muistiin vaikuttavat haittatekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla ja hoitoon kannattaa hakeutua, jos

  • Sovitut tapaamiset unohtuvat toistuvasti
  • Esineet tuntuvat katoavan
  • Tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen ja uusien laitteiden käyttö ei onnistu
  • Ongelmanratkaisukyky on alkanut heikentyä
  • Itsenäinen selviytyminen on heikentynyt ja taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu entistä hankalammalta

Muistihäiriöitä voi esiintyä kaikenikäisillä ja niiden syyt on tärkeää selvittää.