Laukaan terveysaseman vastaanottomalli uudistuu

Julkaistu 19.9.2017 klo 8.31

Laukaan terveysasemalla otetaan 4.10. käyttöön Keski-Suomen seututerveyskeskuksen uudistunut vastaanottomalli, jonka lähtökohtana on kotiosoitteen sijaan asiakkaan hoidontarve, ja erityisesti sen kiireellisyys ja toistuvuus.

Uudistetussa vastaanottomallissa on neljä hoitolinjaa, joille terveysasemalle hakeutuva asiakas ohjataan: päivystysvastaanotto, yleisvastaanotto, kansansairauksien vastaanotto ja moniammatillinen vastaanotto. Kotiosoite ei siis jatkossa määrittele kenen ammattilaisen vastaanotolle asiakas ohjataan. Muutos ei vaikuta jo varattuihin aikoihin.

Uudet hoitolinjat

Päivystysvastaanotto ja yleisvastaanotto

Vastaanottoaikaa varatessa asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arvio, jonka perusteella kiireellistä hoitoa vaativat vaivat ohjataan vastaanoton päivystyslinjalle, kun taas kiireetöntä hoitoa tarvitsevat vaivat ohjataan yleisvastaanoton puolelle.

Hoidon tarvetta arvioiva sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan aina tilanteen mukaan tarvittavan ammattilaisen vastaanotolle. Tämä voi tarkoittaa perinteisen hoitajan tai lääkärin ohella myös esimerkiksi fysioterapeuttia tai lääkkeenmääräämishoitajaa. Tarvittaessa voidaan konsultoida tai varata aika myös vuoden 2017 loppuun asti terveysasemalla toimivalle sosiaaliohjaajalle.

Kansansairauksien vastaanotto

Asiakas ohjataan kansansairauksien vastaanotolle, jos hänellä on jo olemassa oleva diagnoosi kansantaudista, joka vaatii seurantaa. Näistä yleisimpiä ovat esimerkiksi diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja sydäntauti. Tällä hoitolinjalla tehdään pääasiassa sairaanhoitajan tai lääkärin vuosikontrolleja.

Moniammatillinen vastaanotto

Paljon terveysaseman palveluja käyttävät kuntalaiset tullaan kutsumaan tulevan vuoden aikana moniammatilliselle vastaanotolle, jossa kartoitetaan kattavasti heidän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeensa. Käynnin tarkoituksena on tehdä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa kattava hoitosuunnitelma, johon osapuolet ovat sitoutuneita. Moniammatillisella vastaanotolla hoidon jatkuvuus turvataan omahoitajalla.

Jatkossa kaikki laukaalaiset varaavat vastaanottoajan yhdestä ja samasta numerosta

Uudistuksen yhteydessä Laukaan vastaanoton tiimimalli puretaan ja tiimien omat puhelinnumerot poistuvat käytöstä. Jatkossa siis kaikkia laukaalaisia palvellaan vastaanoton ajanvaraus- sekä muissa hoitoon liittyvissä asioissa yhdestä ja samasta numerosta. Vastaanoton puhelinnumero (p. 014 269 0510) palvelee maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–15. Päivystysasioissa suositellaan soittamaan heti aamulla 8–9 välillä, jolloin puhelimen päässä on useampia hoitajia ja puheluihin voidaan vastata nopeammin.

Ajanvarauspyynnön saa tehtyä edelleen myös sähköisesti mihin kellonaikaan vain (www.seututk.fi). Lisäksi ajan voi varata käymällä henkilökohtaisesti terveysasemalla palveluaikojen puitteissa.

Uudistetulla vastaanottomallilla pyritään palvelujen saatavuuden parantamiseen ja hoitoon pääsyn sujuvoittamiseen sekä ammattilaisten osaamisen tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Asiakkaan tarpeisiin pohjautuva vastaanottomalli takaa myös kuntalaisten tasapuolisen aseman, kun omia erillisiä hoitotiimejä ei ole ja potilas pyritään ohjaamaan oikea-aikaisesti tarvittavaan palveluun.

Uudistunut vastaanottomalli on toiminut Petäjävedellä jo vuoden alusta asti ja se otetaan käyttöön kaikissa muissakin Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnissa loppuvuoden 2017 aikana.

Arvostamme palautetta

Uudistuksesta toivotaan palautetta sähköisellä palautelomakkeella. Saman lomakkeen voi täyttää myös paperisena terveysasemalla.