Omahoidon kortti tukee oman suunterveyden huoltoa

Julkaistu 10.9.2019 klo 5.06

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollossa käytetään omahoidon korttia, joka ohjaa suun omahoitoa ja kertoo asiakkaalle seuraavan määräaikaistarkastuskäynnin tarpeen. Asiakas saa omahoidon kortin hammashoitolastaan suun tarkastuskäynnillä ja se tulee säilyttää omana muistilappuna seuraavaa tarkastuskäyntiä varten. Korttiin merkitään asiakkaan yksilölliset omahoidon tavoitteet ja ohjeet sekä seuraavan tarkastuksen suositeltu ajankohta.

Jos omahoidon korttia ei ole aikaisemmin annettu, tai se on kadonnut tai katoaa, uusi kortti annetaan seuraavalla tarkastuskäynnillä. Puhelinpalvelun kuormittumisen välttämiseksi kysymykset ja tiedustelut määräaikaistarkastuksen ajankohtaan ja muuhun omahoitoon liittyen toivotaan tehtävän sähköisen ajanvarauspyyntölomakkeen kautta (www.seututk.fi > Tee ajanvarauspyyntö > Muu asia > Määräaikaiskontrolli suun terveydenhuoltoon). Sähköiselle lomakkeelle voi kirjoittaa asiansa vapaasti ja siihen vastataan puhelimitse tai tekstiviestillä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Määräaikaistarkastus tulee varata kolme kuukautta etukäteen

Suun määräaikaistarkastuksia tehdään säännönmukaisesti ensimmäistä lasta odottavat vanhemmille, alle kouluikäisille lapsille, koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, työttömille, omaishoitajille ja 70-vuotiaille. Nämä asiakasryhmät saavat terveydenhoitajan kautta kehotuksen ajan varaamiseen, kun määräaikaistarkastus tulee ajankohtaiseksi. Näin varmistetaan, että lakisääteisesti enemmän huolehtimista vaativat asiakasryhmät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

Muut aikuiset vastaavat itse oman tarkastusaikansa varaamisesta omahoidon kortin mukaisesti. Aika tulee varata 3–4 kuukautta ennen suositeltua ajankohtaa, jotta kiireettömälle tarkastukselle löytyy vapaita aikoja.

Omahoidon kortti
Omahoidon kortin kannet
Omahoidon kortin sisältö