Seututerveyskeskuksen suulähettiläät ja kunnat etsivät uusia yhteisiä toimintatapoja terveyden edistämiseksi

Julkaistu 22.4.2020 klo 8.00

Kevään poikkeustilanteen vaikuttaessa monien kuntalaisten arkisiin rutiineihin suun terveydenhuollolla ja kunnilla on herännyt huoli, että rutiinien rikkoutuessa hampaat jäävät helposti harjaamatta, minkä takia reikiintyminen ja ientulehdukset voivat lisääntyä. Siksi Seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollon ”suulähettiläät” yhteistyössä kuntien kanssa ovat alkaneet etsiä uusia ja vaikuttavia toimintatapoja, joilla tukea kuntalaisten suun terveyttä nyt ja tulevaisuudessa.

Suulähettiläät tuovat kevään mittaan hampaiden harjaamisen tärkeyttä esille eri ikäryhmille eri tavoin ja kuntalaisia haastetaan mukaan hyviin rutiineihin, joilla pitää huolta oman suunsa terveydestä. Muun muassa kunnanjohtajia, kouluja ja päiväkoteja on jo innostunut mukaan kuntalaisten suun terveyttä edistävien uusien toimintatapojen kokeiluun ja toteuttamiseen yhdessä suulähettiläiden kanssa. Hyväksi todetut uudet keinot tullaan ottamaan vakituiseksi osaksi suun terveydenhuollon ja kuntien terveyden edistämisen toimintatapoja myös jatkossa.

Suun terveys riippuu omista rutiineista

Terveyden edistämistyötä tehdään jo pienestä pitäen mm. terveystarkastusten yhteydessä ja kouluissa opettamalla hyvää hampaidenharjausrutiinia ja -tekniikkaa sekä jakamalla tietoa mm. nautitun ravinnon, juomien ja päihteiden sekä ksylitolin ja fluorin käytön vaikutuksista hammasplakin määrään ja siten myös reikiintymiseen ja ientulehduksiin.

Tärkein suun terveyteen vaikuttava rutiini, mistä on syytä pitää kiinni joka päivä, on hampaiden harjaus aamuin illoin oikealla tekniikalla. Ohjeita hampaiden harjaukseen ja oikeaan tekniikkaan löytyy Seututk.fi-sivustolta suun terveydenhuollon sivun linkeistä. Ohjeita voi kysyä myös suoraan Seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollolta puhelimitse tai chatissa.

Terveyden edistäminen on yksi kuntien ja suun terveydenhuollon keskeisistä tehtävistä

Puhdas ja terve suu parantaa merkittävästi hyvinvointia ja vähentää tarvetta lääkäri- ja hammaslääkärikäynteihin. Siksi myös kunnan näkökulmasta on kannattavaa huolehtia, että kuntalaiset ylläpitävät suun terveyttä tukevia ja edistäviä rutiineja.  

Seututerveyskeskuksessa on ruvettu seuraamaan suun terveydenhuollon asiakkaiden plakin määrää, jotta voidaan tarkastella ikäryhmittäin ja kunnittain, kuinka hyvin hampaiden harjausta toteutetaan. Seurannan perusteella voidaan arvioida, miten käytetyt terveyden edistämisen keinot ovat vaikuttaneet ja mihin ikäryhmiin missäkin kunnassa uusia toimintatapoja olisi syytä vielä kohdentaa.