Seututerveyskeskuksen uusi toimitusjohtaja on aloittanut työssään

Julkaistu 22.6.2020 klo 13.30

Terveystieteiden maisteri Eva Pihlamaa-Tuononen aloitti maanantaina 22.6. tehtävänsä Seututerveyskeskuksen uutena toimitusjohtajana. Hän siirtyi Seututerveyskeskukselle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalapalveluiden palvelujohtajan tehtävästä.

Pihlamaa-Tuonosella on yli 20 vuoden kokemus erilaisista töistä terveydenhuollon parissa ja esimiestehtävissä. Lääkärin tutkinto ei ollut toimitusjohtajan tehtävää varten välttämätön, joten uuden toimitusjohtajan myötä Seututerveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtävät siirtyivät ylilääkäri Jari Raudasojalle.

Pihlamaa-Tuononen on ottanut uuden työnsä innolla vastaan.

Pihlamaa-Tuononen valittiin tehtävään 18 hakijan joukosta, joista 6 haastateltiin

Kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä terveydenhuollon tuntemus sekä kokemus johtamistehtävistä. Lisäksi hakijalta toivottiin näkemystä ja kokemusta terveydenhuollon palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä, vahvoja vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, hyvää ymmärrystä talousasioista, kehittämishalua ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla sekä kykyä rakentaa menestystä osaavan henkilöstön vahvuuksien kautta.

Seututerveyskeskuksen johtokunnan, järjestämistoimikunnan sekä sairaanhoitopiirin hallituksen edustajista koostuva valintaryhmä oli yksimielinen esityksestään toimitusjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä.