Tiedote Joutsan sote-keskuksen rakennushankkeesta

Julkaistu 24.5.2019 klo 15.48

Joutsan SoTe-keskuksen urakkakilpailutukset ovat viime metreillä ja tarjouslaskijoille on annettu täsmennykset tarjouspyyntöihin. Tarjouksien jättö on 29. toukokuuta 2019 ja sen jälkeen tarjoajien kanssa käydään selonottotilaisuudet, jotta urakoitsijavalinnat voidaan tehdä luottaen tarjouksien sisältöön.

Urakkaa ennen tontilla pitää tehdä kunnan vanhojen viemärien runkolinjojen siirrot, jotta rakennustyöt pystytään aloittamaan heinäkuun alussa. Joutsan Vesihuolto Oy teettää muutostyöt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:llä. Työt aloitetaan viikolla 22 / 2019 merkitsemällä kaapelireitit sekä rajaamalla urakointialueet.

Urakoitsija rajaa työalueet aidalla ja työmaa-alueelle kulkeminen on kielletty. Työmaan takia pihan parkkipaikkoja poistuu käytöstä ja pysäköinti on siirrettävä Myllytien toisella puolella olevalle hiekkakentälle, josta tulee myöhemmin kiinteistön virallinen parkkipaikka. Alue on merkitty vihreällä jäljempänä olevaan asemapiirustuksen otteeseen.

Oheiseen asemapiirustuksen otteeseen on merkitty punaisella alueet, joilla maanrakennus- ja putkitöitä tullaan tekemään. Urakoitsija tiedottaa työmaan vaiheista tarkemmin ja rajaa työmaa-aluetta aina sen mukaan, missä kaivuutöitä joudutaan tekemään.

Urakoitsija järjestää kulkureitit terveyskeskukselle sekä palvelukeskus Jouselle siten, että molempiin rakennuksiin pääsee kulkemaan jalan ja autolla. Liikennejärjestelyt osoitetaan työmaalla erikseen. Työmaa

Urakoitsijan työnjohtajana toimii Pertti Kärnä, puh. 0400 344 447. Työmaahan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä suoraan työnjohtajaan.

Muista muutokseen liittyvistä asioista tiedottaa Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Teijo Mäkinen, puh. 040 196 3555 tai sähköpostitse teijo.makinen@joutsanvesihuolto.fi

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Asemapiirustus ja lisätietoja: Joutsan_SoTe_-keskus_hanketiedote_11-2019.pdf