Joutsan fysioterapia

Joutsan fysioterapiapalveluiden piiriin kuuluvat Joutsan ohella myös Toivakan ja Luhangan asukkaat.

Joutsan fysioterapeutti käy pitämässä vastaanottoa Toivakan terveysasemalla 1–2 kertaa viikossa. Luhangassa fysioterapeutti käy vain kerran kuussa kotikäyntien ja ryhmäohjauksien merkeissä.

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jolle voi hakeutua hoitajan ja lääkärin vastaanoton ajanvarauksen kautta.

Fysioterapia pyrkii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä potilaan liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta
  • Ryhmäpalvelut
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Sairaaloiden vuodeosastokuntoutus
  • Apuvälinepalvelut
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Sanna Porkka-Hokkanen 0142690239