Konneveden fysioterapia

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jolle voi hakeutua hoitajan ja lääkärin vastaanoton ajanvarauksen kautta.

Fysioterapia pyrkii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä potilaan liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta
  • Ryhmäpalvelut
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Apuvälinepalvelut
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Sanna Porkka-Hokkanen 014 2690239