Laukaan fysioterapia

Ajankohtaista: Laukaan fysioterapian puhelinnumerot yhdistyvät

Laukaan fysioterapeutti käy pitämässä vastaanottoa myös Lievestuoreen sivuvastaanotolla kaksi kertaa viikossa.

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta. Valitettavasti fysioterapian vastaanotolle ei voi varata aikaa sähköisesti.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jolle voi hakeutua hoitajan ja lääkärin vastaanoton ajanvarauksen kautta.

Fysioterapia pyrkii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä potilaan liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta
  • Ryhmäpalvelut
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Sairaaloiden vuodeosastokuntoutus
  • Apuvälinepalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla. Laukaassa erilaisiin liikuntaryhmiin voi hakeutua esimerkiksi kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Apuvälinehuollot tiistaisin ja keskiviikkoisin
014 267 8750

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Sanna Porkka-Hokkanen 014 2690239