Laukaan psykologit

Laukaan terveyskeskuksessa toimii kaksi psykologia, joista toinen hoitaa alle ja toinen yli 18-vuotiaita. Molemmat heistä palvelevat myös Lievestuoreelaisia. Lastenpsykologi käy myös Konnevedellä.

Alle 18-vuotiaat 014 267 8732
Alle 18-vuotiaille tarkoitetut psykologipalvelut tähtäävät lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja terveen kehityksen edistämiseen. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi lapsen tai nuoren käyttäytymiseen, kasvatukseen, tunteisiin tai taitoihin liittyvissä asioissa. Psykologityö voi sisältää esimerkiksi tukikeskusteluja, neuvotteluja, ohjausta tai arviointia.

Yli 18-vuotiaat 014 267 8730
Psykologi  tarjoaa aikuisikäisille ohjausta, arviointia tai hoitoa henkisen hyvinvoinnin tueksi. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi erilaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa, muuten kuormittavissa elämäntilanteissa tai omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Psykologi osallistuu tarvittaessa myös työkykyselvityksiin. 

Psykologille voi soittaa suoraan tai jättää soittopyynnön, lähetettä ei tarvita. Palvelut ovat maksuttomia.