Joutsan vastaanotto

Joutsan lääkärin ja hoitajan vastaanotot tarjoavat kunnan asukkaille perusterveydenhuollon palveluita. Lisäksi Joutsassa toimii Marevan-lääkitystä käyttäviä potilaita hoitava INR-hoitajan vastaanotto. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Hoitajan vastaanotolla arvioidaan potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, tehdään sairaanhoidollisia toimenpiteitä, annetaan hoidonohjausta ja terveysneuvontaa sekä kirjoitetaan lyhyitä sairauslomia. Hoitaja voi tehdä hoidon tarpeen arvioinnin myös puhelimitse ja tarvittaessa ohjata potilaan suoraan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Lääkäri hoitaa sekä akuutti- että pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausuntoja ja todistuksia.

Reseptien uusinta
014 269 0211, arkisin klo 9–12

Lääkärit:
Irmeli Räsänen
Kiira Kilpinen
Julia Sugailo 
sekä vakituisten lääkäreiden sijaiset

Apulaisylilääkärinä, eli vastaanoton ja lääkäreiden esimiehenä toimii:
Irmeli Räsänen

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201