Laukaan vastaanotto

Laukaan lääkärin ja hoitajan vastaanotot tarjoavat kunnan asukkaille perusterveydenhuollon palveluita. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Hoitajan vastaanotolla arvioidaan potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, tehdään sairaanhoidollisia toimenpiteitä, annetaan hoidonohjausta ja terveysneuvontaa sekä kirjoitetaan lyhyitä sairauslomia. Hoitaja voi tehdä hoidon tarpeen arvioinnin myös puhelimitse ja tarvittaessa ohjata potilaan suoraan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Lääkäri hoitaa sekä akuutti- että pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausuntoja ja todistuksia.

Lääkärit:
Leena Hukka
Nina Lappalainen
Mikko Moisala
Valtteri Rissanen
Anne Sorsa
Timo Wihersaari sekä vakituisten lääkäreiden sijaiset

Apulaisylilääkäri, eli vastaanoton ja lääkäreiden esimies:
Kari-Pekka Vuori

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Marika Raudasoja 014 267 8547