Luhangan vastaanotto

Luhangan lääkärin vastaanotto tarjoaa kunnan asukkaille perusterveydenhuollon palveluita. Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Lääkäri hoitaa sekä akuutti- että pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausuntoja ja todistuksia.

Reseptien uusinta
014 269 0211, arkisin klo 9–12

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201