Toivakan vastaanotto

Toivakan lääkärin ja hoitajan vastaanotot tarjoavat kunnan asukkaille perusterveydenhuollon palveluita.

Vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Sähköisen ajanvarauspyynnön voi tehdä myös jonottamatta.

Hoitajan vastaanotolla arvioidaan potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, tehdään sairaanhoidollisia toimenpiteitä, annetaan hoidonohjausta ja terveysneuvontaa sekä kirjoitetaan lyhyitä sairauslomia. Hoitaja voi tehdä hoidon tarpeen arvioinnin myös puhelimitse ja tarvittaessa ohjata potilaan suoraan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Lääkäri hoitaa sekä akuutti- että pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausuntoja ja todistuksia.

Lääkärit:
Ilkka Ketola

Muistineuvoja on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut muistioireisen ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja kotona asumisen tukemiseen. Muistineuvoja tekee myös kotikäyntejä sovitusti, antaa ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa.

Muistineuvoja Marja Immonen p. 014 269 0095.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201