Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES)

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla kehitämme toimintaamme kohti entistä laadukkaampaa ohjausta.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa seututerveyskeskuksen työharjoitteluyksiköihin sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointi -yksikköön.

CLES – Clinical Learning Environment and Supervision Scale

Kysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä taustakysymyksistä. Näiden lisäksi kysely sisältää työharjoitteluyksikköön, ohjaukseen sekä opettajan toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.