Työharjoitteluyksiköt

Työharjoitteluyksiköt

Työharjoitteluyksiköiden esittelyn tarkoituksena on auttaa työharjoittelua suunnittelevaa opiskelijaa löytämään itselleen sopiva työharjoittelupaikka. Tietojen avulla voi myös hyvin orientoitua tulevaan työharjoittelujaksoon.

Vastuualuekohtaisilla sivuilla kuvaillaan kunkin vastuualueen tavallisimmat potilasryhmät, yksiköiden tarjoamat oppimismahdollisuudet sekä suositeltavaa luettavaa ennen työharjoittelun alkua.

Hieman yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy yksiköiden esittelystä, jossa kerrotaan kunkin yksikön henkilöstön koko ja mahdollisuus opiskelijoiden ohjaamiseen sekä keskeiset vastuuhenkilöt.