Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Vastuualueen ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköiden esittely

Tavallisimmat asiakasryhmät

Koululaiset, opiskelijat sekä heidän perheensä ja yhteistyöverkostonsa.

Voit oppia

 • Lakisääteisten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten suunnittelemista, toteuttamista sekä kirjaamista ja tilastointia.
 • Moniammatillista yhteistyötä (kodin, opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa.
 • Lasten ja nuorten laaja-alaista ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.
 • Rokottamista kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (THL). Lisäksi myös muiden injektioiden antamista.
 • Tapaturmien ensiapua.
 • Lääkehoitosuunnitelmien tekemistä ja päivittämistä.
 • Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuollon toimintaa, esim. lapsen koulunkäynnin suunnittelua yksilölliset tarpeet huomioiden.
 • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä ja seurantaa.
 • Kartoittamaan keskittymiseen ja tarkkaavuuteen liittyviä haasteita, jatkosuunnitelman tekoa sekä mahdollisen lääkehoidon seurantaa ja perheen ohjaamista.
 • Oppituntien pitämistä (esim. seksuaalisuudesta, terveellisistä elämäntavoista).
 • Seksuaaliterveyden edistämistä, neuvontaa ja ohjausta, ehkäisyn aloittamista/seurantaa.
 • Yleistä terveysneuvontaa, matalankynnyksen terveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Suositeltavaa luettavaa

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet, Julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Wallin M & Pelkonen M. (2012) Laajat terveystarkastukset – ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.