Lääkärin ja hoitajan vastaanotot

Vastuualueen ylihoitaja Tuula Antinaho

Vastaanoton yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Koko väestön kaikista ikäluokista mm. kansansairauksia, kuten sydän- ja verisuonitautia sairastavat potilaat, diabeetikot, astmapotilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat, reuma- ja kipupotilaat, tapaturma- ja haavapotilaat sekä äkillisiä tulehdustauteja, kuten flunssa- ja vatsatauteja sairastavat potilaat. Lisäksi päivystyksen sydäninfarkti- ja rytmihäiriöpotilaat.

Voit oppia

 • Kaikenikäisten potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyysluokan arviointia
 • Kliinistä tutkimista, hoidon toteuttamista
 • Pientoimenpiteitä ja niissä avustamista, vieritestien ottoa
 •  Erilaisten haavojen hoitoa ja aseptista työskentelyä
 • Kipsausta
 • Itsenäisen hoitajan vastaanoton pitämistä
 • Kansansairauksien (esim. astma, verenpainetaudit, diabetes) hoidon ohjausta
 • Asiakaspalvelua
 • Hoitotyön rakenteista kirjaamista
 • Lääkehoidon toteutusta
 • Yhteistyötä sairaalan sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa potilaan hoidon kulun eri vaiheissa

Suositeltavaa luettavaa

Lääke- ja akuuttihoitoon, kansansairauksiin, infektiotauteihin ja aseptiikkaan liittyvä kirjallisuus sekä hoidon tarpeen arviointiin, hoitotyön kirjaamiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja potilasturvallisuuteen liittyvä materiaali. Lisäksi on hyvä kerrata Käypä hoito -ohjeita.