Vastaanottojen yksiköt

Joutsan lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Johanna Romppanen
Opiskelijavastaava Anna-Kaisa Hentinen

Henkilökunta
Osastonhoitaja, viisi sairaanhoitajaa, lähihoitaja, terveyskeskusavustaja, palveluohjaaja, toimistosihteeri, apulaisylilääkäri, kaksi lääkäriä ja laitoshuoltaja

Työharjoitteluun otetaan
Yksi sairaanhoitaja- tai lähihoitajaopiskelijoita opiskelija kerrallaan

Toivakan lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Johanna Romppanen
Opiskelijavastaava Anna-Kaisa Hentinen

Henkilökunta
Kaksi sairaanhoitajaa, lääkäri ja laitoshuoltaja

Työharjoitteluun otetaan
Yksi terveydenhoitajaopiskelija, sairaanhoitajaopiskelija, lähihoitajaopiskelija tai laitoshuoltajaopiskelija kerrallaan

Keuruun Lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Helena Ala-Viinikka
Opiskelijavastaava Anu Salo

Henkilökunta
Osastonhoitaja, kahdeksan sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa, kaksi perushoitajaa, apulaisylilääkäri, viisi lääkäriä, terveyskeskusavustaja ja kuusi laitoshuoltajaa

Työharjoitteluun otetaan
Kaksi sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijaa kerrallaan, suuntautuminen ensihoitoon tai akuuttiin hoitotyöhön

Multian lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Helena Ala-Viinikka
Opiskelijavastaava Anu Salo

Henkilökunta
Yksi sairaanhoitaja, yksi terveyskeskusavustaja, laitoshuoltaja ja lääkäri

Työharjoitteluun otetaan
Yksi lähihoitajaopiskelija (ensihoito/akuutti sairaanhoito)

Petäjäveden lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Helena Ala-Viinikka
Opiskelijavastaava Esa Puttonen

Henkilökunta
Osastonhoitaja, terveydenhoitaja-sairaanhoitaja, kaksi sairaanhoitajaa, yksi perushoitaja, kolme terveyskeskuslääkäriä, yksi fysioterapeutti ja laitoshuoltaja

Työharjoitteluun otetaan
Enintään kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa ja yksi lähihoitajaopiskelija sekä yksi fysioterapiaopiskelija

Laukaan lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Marika Raudasoja
Opiskelijavastaavat Laura Rantanen

Henkilökunta
Osastonhoitaja, apulaisylilääkäri, 10 terveyskeskuslääkäriä, 16 sairaanhoitajaa, päihdehoitaja, terveydenhoitaja, neljä lähihoitajaa, kaksi terveyskeskusavustajaa ja neljä laitoshuoltajaa

Työharjoitteluun otetaan
Enintään kaksi opiskelijaa kerrallaan. Opiskelijoilla saisi olla jo hiukan opintoja suoritettuna.

Konneveden lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Osastonhoitaja Marika Raudasoja
Opiskelijavastaava Irmeli Valkonen-Minkkinen

Henkilökunta
Kaksi terveyskeskuslääkäriä, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi perushoitajaa/lähihoitajaa ja osastoapulainen

Työharjoitteluun otetaan
Yksi opiskelija kerrallaan. Opintojen loppuvaiheessa olevat voivat opiskella myös itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottotyötä.