Neuvolat

Vastuualueen ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen

Terveysneuvonnan yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Perhesuunnitteluasiakkaat, lasta odottavat perheet sekä alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Aikuisneuvolan asiakkaina on koko aikuisväestö, erityisesti diabeetikot, muistipotilaat ja matkailijat.

Voit oppia

 • Asetuksen mukaisten neuvolaterveystarkastusten (määräaikaiset ja laajat tarkastukset) suunnittelemista, toteuttamista sekä kirjaamista ja tilastointia
 • Raskauden seurantaa, lapsen kehityksen seurantaa ja tutkimista
 • Elintapaohjausta ja neuvontaa eri elämän tilanteissa
 • Ryhmäohjausta (mm. perhevalmennus, elämäntaparyhmä)
 • Moniammatillista yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa (lääkäri, kuntoutus, erityistyöntekijät, kunnan sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito)
 • Lasten ja perheiden terveydenhoitoa sekä hyvinvoinnin edistämistä
 • Joukkoseulontojen ottamista (papat)
 • Rokottamista ja erilaisten injektioiden antamista
 • Aikuisneuvolan toiminta: esim. työttömien terveystarkastuksia, muistihoitajatoimintaa, diabetesneuvontaa, 70 v. henkilöiden terveystarkastuksia, matkailijoiden rokotussuunnitelmia, spirometriatutkimuksia, erilaisia avoterveydenhuollon sairaanhoidollisia toimenpiteitä (haavahoidot, korvahuuhtelut, injektiot, akuutit infektiot jne.)
 • Hoitotyön rakenteista kirjaamista
 • Lääkehoidon toteutusta
 • Yläkoululla seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäisyn aloittamista/ohjausta

Suositeltavaa luettavaa

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet, Julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Wallin M & Pelkonen M. (2012) Laajat terveystarkastukset – ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisäksi muu diabeetikon hoitotyöhön, muistisairauksiin, matkailijoiden rokotuksiin sekä potilasohjaukseen liittyvä materiaali.