Sairaalat

Vastuualueen ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström

Sairaalahoidon yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Potilaat tulevat jatkohoitoon mm. keskussairaalasta, päivystyksestä tai avosairaanhoidosta. He voivat olla monisairaita, sisätautisia, kirurgisia, neurologisia, leikkauksesta tai äkillisestä sairauskohtauksesta kuntoutuvia tai haava- ja infektiopotilaita.

Hoidossa voi olla myös sydän- ja verisuonisairauksia tai muita kansansairauksia sairastavia sekä monisairaita ikääntyneitä, muistisairaita (sekava, levoton, ei pärjää kotona), syöpäsairaita sekä saattohoidossa olevia potilaita.

Voit oppia

 • Perushoitotyötä ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa
 • Turvallisen hoidonkulun varmistamista eri organisaatiorajojen yli
 • Lääkehoidon toteuttamista
 • Hoitotyön rakenteista kirjaamista
 • Moniammatillista hoitotyötä
 • Infektio- ja eristyspotilaiden hoitoa
 • Erilaisten vaikeiden haavojen hoitoa ja aseptista työskentelyä
 • Pientoimenpiteitä
 • Katkaisuhoitoa
 • Dementia- ja saattohoitoa
 • Potilaan kotiuttamiseen liittyviä järjestelyjä

Suositeltavaa luettavaa

Coco, K., Lahti, L. & Simola, R. (2011) Hoito ja huolenpito. 1.–2. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.

Lisäksi kaikki perushoitoon, kansansairauksiin ja vanhustyöhön sekä sisätauteihin ja neurologiaan liittyvä materiaali.