Sairaalahoidon yksiköt

Joutsan sairaala

Osastonhoitaja Johanna Romppanen
Opiskelijavastaava Katja Mustonen

Potilaspaikkoja
24

Henkilökunta
Osastonhoitaja, yksi terveyskeskuslääkäri, 12 sairaanhoitajaa, sairaanhoitaja (varahlö), 10 perushoitajaa, lähihoitaja (varahlö), viisi laitoshuoltajaa ja yksi terveyskeskusavustaja

Työharjoitteluun otetaan
Yhtä aikaa enintään kaksi lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopiskelijaa tai yksi molempia. Myös kansainväliset opiskelijat tervetulleita, työyhteisöön kuuluu mm. ruotsin, englannin ja viron kielen taitajia.

Keuruun sairaala

Osastonhoitaja Helena Ala-Viinikka
Opiskelijavastaava Anna-Leena Hietala

Potilaspaikkojen määrä
32

Henkilökunta
Osastonlääkäri, osastonhoitaja, kotiutushoitaja, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, fysioterapeutti, osastonsihteeri sekä laitoshuoltajia

Työharjoitteluun otetaan
Enintään neljä eri ammattialojen opiskelijaa kerrallaan

Laukaan sairaala

Osastonhoitaja Marika Raudasoja
Opiskelijavastaavat Helmiina Torpo-Valkonen ja Eeva Tiittanen

Potilaspaikkojen määrä
22

Henkilökunta
Osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa, 9 lähihoitajaa, laitoshuoltajia, fysioterapeutteja, terveyskeskuslääkäri ja osastonsihteeri sekä varahenkilöstö

Työharjoitteluun otetaan
2–3 lähi- tai sairaanhoidon opiskelijaa kerrallaan