Suun terveydenhuolto

Vastuualueen ylihammaslääkäri Leena Hakio

Suun terveydenhuollon yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Koko väestö.

Voit oppia

  • Kaikenikäisten potilaiden monipuolista perushammashoitoa .
  • Erilaisten potilaiden kohtaamista
  • Hampaiden oikomishoitoa, kirurgiaa ja protetiikkaa.
  • Työnjakoa ja moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä.
  • Hammashoitajien itsenäistä tai suuhygienistien laaja-alaista potilastyötä.
  • Omahoidon ohjaamista ja sen kehittämistä potilastyössä.

Suositeltavaa luettavaa

Aseptiikkaan, potilaslähtöiseen vuorovaikutukseen ja omahoidon ohjaukseen liittyvä materiaali.