Asiakkaalle

Asiakkaalle

Näille potilaalle suunnatuille sivuille on koottu monipuolisesti tarpeellista tietoa Seututerveyskeskuksen palveluista, sähköisistä asiointimahdollisuuksista sekä potilaan oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa itse omaan terveyteensä.

Sivuilta löytyy myös monenlaista tietoa terveydestä sekä ohjeita vaivojen omatoimiseen hoitoon.