Asiakirjamaksut

1.1.2018 alkaen:

Lääkärintodistus ajokorttia varten 61,00 €
Viranomaisten pyytämä todistus 24,20 €

(maistraatin pyytämä todistus edunvalvontaa varten on maksuton)

Muu suppea todistus 20,50 €, esimerkiksi

 • kansainvälinen rokotustodistus
 • todistus kuljetuspalvelua varten
 • todistus turvavyön käyttöpakosta vapauttamiseksi
 • todistus esikoulukyyditystä varten
 • todistus sosiaalihuoltolain mukaisista eduista
 • todistus ajonäöstä
 • tartuntatautilain 20§ mukainen selvitys, mikäli ei ole annettu työterveyshuoltona

Muu laaja todistus 50,80 €, esimerkiksi

B-TODISTUS
Muut kuin sairauden hoitoon kuulumattomat B-lausunnot

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

C-TODISTUS
Todistus mm. lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea tai vammaistukea varten

E-LAUSUNTO
Vakuutusyhtiön pyynnöstä kirjoitettu lausunto

T-TODISTUS
Todistus mm. oppilaitosta, työpaikkaa tai vakuutusta varten

LAAJA HAMMASLÄÄKÄRIN TODISTUS/LAUSUNTO

TODISTUS VIRANOMAISELLE
Asiakkaan pyytämä todistus mm. oikeudenkäyntiä, inva-paikan hakemista, työvoimatoimistoa tai aseen hallussapitolupaa varten tai lausunto terveystarkastajalle esim. homepölyjen tutkimista varten

PUOLUSTUSVOIMIEN TERVEYSTARKASTUS
Todistus mm. armeijaan erikois- tai vapaaehtoispalvelukseen pyrkimistä tai merimiespalvelua varten

Maksuttomat todistukset

A-TODISTUS

B-TODISTUS

 • Rintamamiesveteraanikuntoutusta varten
 • ’Anomus’ siviilipalvelun suorittamiseksi
 • KELA:lle lähetettävät B-lausunnot sairauden hoitoon liittyvistä erityiskorvattavista lääkkeistä, sairaspäivärahasta, kuntoutuksesta sekä eläkkeestä

SELVITYS
Selvitys työntekijän sairaudesta tai lapsen sairaudesta työnantajalta haettavaa hoitolomaa varten

TODISTUS KULJETUKSEN/SAATTAJAN TARPEESTA

 • Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten (taksi-/ambulanssitodistus)
 • Todistus työkyvyttömyydestä

NEUVOLATOIMINTAAN LIITYVÄT TODISTUKSET
Esim. äitiysrahan hakemista varten

KUOLINTODISTUS

KOULUTERVEYDENHUOLTOON LIITYVÄT TODISTUKSET
(kirjoitetaan pääsääntöisesti kouluterveydenhuollosta)

 • Ammatinvalinnan terveystarkastuslomake
 • Lausunto koulukotia varten
 • Oppivelvollisuudesta vapauttamiseksi
 • Nuorison terveystodistus
 • Todistus ruokavaliosta, esim. keliakia, laktoosi-intoleranssi

SUPPEA HAMMASLÄÄKÄRIN TODISTUS/LAUSUNTO

ALOITE TAI LAUSUNTO APUVÄLINEEN TAI LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUSTOIMENPITEEN HANKKIMISEKSI
Tehdään terveyskeskuksen tai sairaalan kustannuksella

LAUSUNTO PALVELUKELPOISUUDESTA
Vuosittaiset asevelvollisten kutsuntatarkastukset

LKH:N LOMAKE 128

VIRANOMAISEN PYYTÄMÄ ASEEN HALLUSSAPITOLUPA

VIRANOMAISEN PYYTÄMÄ SELVITYS
Sosiaalihuollon pyytämä selvitys esim. huoltajuusasioissa