Avohoidon maksut

1.1.2018 alkaen:

Lääkärikäynti 20,60 €
Peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

Hoitajakäynti 10,00 €
Peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

Päivystyskäynti 28,30 €

Erikoislääkäripalvelut 41,20 €
Peritään kaikilta asiakasryhmiltä lukuun ottamatta sotaveteraaneja

Henkilökohtainen fysio- ja toimintaterapia 11,40 €

HUOM! Käyntiasiointia vastaavat asiakasmaksut peritään myös käynnin korvaavasta etäpalvelusta

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt aika 50,80 €
Voidaan periä asiakkaalta, joka on jättänyt itse varaamansa lääkäriajan käyttämättä ilman hyväksyttävää syytä (esim. sairastapaus), eikä ole perunut sitä edelliseen arkipäivään klo 12 mennessä.

Maksuja ei peritä

 • Alle 18-vuotiailta
 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta
 • Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolasta
 • Rokotuksista
 • Aikuisneuvolan omais- ja perhehoitajan, 70-vuotiaiden tai työttömien terveys- ja hyvinvointitarkastuksista
 • Joukkotarkastuksiin kutsutuilta
 • Sotaveteraaneilta
 • Hoitajan vastaanotosta, jos samalla käyntikerralla on myös lääkärin vastaanotto
 • Palveluohjauksesta
 • Psykologin, depressiohoitajan, päihdesairaanhoitajan, mielenterveystoimiston tai perheneuvolan asiakkailta
 • Ryhmämuotoisesta ohjauksesta

Erikoislääkäripalvelut peritään kaikilta asiakasryhmiltä lukuun ottamatta sotaveteraaneja.