Hoitotakuu

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Potilaan saaman ja tarvitseman hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, hoidosta päättää lääkäri.

Hoitoon pääsyn määräajat

Terveydenhuoltolain mukaan terveyskeskukseen tulee saada välitön yhteys arkipäivisin. Terveydenhuollon ammattihenkilölle kiireettömän hoidon arviointiin tulee päästä kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta, ellei asia hoidu puhelinneuvonnalla.

Yhteydenotosta laaditaan kirjallinen dokumentti eli tehdään merkintä sairaskertomukseen. Itse hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta ja tarpeelliseksi arvioitu hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden sisällä.