Potilaan js asiakkaan nettietiketti

Terveysaseman henkilökunta noudattaa työssään vaitiolovelvollisuutta ja tietosuojasäännöksiä. Toivomme myös potilaiden ja asiakkaiden ottavan huomioon muiden yksityisyyden puheissaan ja sosiaalisen median käytössään.

Myös henkilökohtaisten sairaanhoitoon liittyvien tietojen julkaisemisessa kannattaa käyttää harkintaa.

Toivomme potilaiden ja asiakkaiden noudattavan seuraavia neuvoja:

1. Keskustelen asiallisesti ja kunnioitan muiden mielipiteitä hoidossa ollessani.

2. En jaa toisten potilaiden tai asiakkaiden hoitoon liittyvää tietoa puheissani enkä verkossa. En kirjoita edes epäsuorasti mitään sellaista, mikä antaa mahdollisuuden henkilön tunnistamiseen.

3. Ymmärrän, että kirjoittamani tieto voi minusta riippumattomista syistä päätyä julkisuuteen, vaikka kirjoittaisin suljettuun ryhmään.

4. Antaessani hoitooni liittyvää palautetta käytän mieluiten Keski-Suomen seututerveyskeskuksen asiakaspalautekanavia (www.seututk.fi/palaute).

5. Kun haluan tallentaa tai kuvata jotain tilannetta sairaalassa ollessani tai terveysasemalla asioidessani, kerron siitä osallisille ja kuvassa näkyville henkilöille. Varmistan myös luvan tallentamiseen ja kuvaamiseen sekä aineiston käytölle.