Vaaratilanneilmoitus

Tarvittaessa potilaat, asiakkaat ja heidän läheisensä voivat ilmoittaa havaitsemistaan hoidossa ilmenneistä turvallisuuspuutteista ja hoidollisista epäkohdista vaaratilanneilmoituksella. Ilmoitus koskee tilanteita, jotka ovat uhanneet potilaan tai asiakkaan turvallisuutta ja jotka ovat aiheuttaneet tai olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle tai asiakkaalle.

Voit tehdä vaaratilanneilmoituksen sähköisesti tai paperisella lomakkeella. Paperinen ilmoituslomake ja palautuskuori löytyvät jokaisen sairaalan ja vastaanoton aulasta.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta halutessasi voit liittää siihen yhteystietosi, jolloin sinuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä tapausta selviteltäessä.

Vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjautuvat Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilasturvallisuusasioiden asiantuntijana toimivalle potilasasiamiehelle.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.