Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolain 48 § mukaan kuntalaisella on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema mistä tahansa koko Suomessa 1.1.2014 alkaen.

Ilmoitus terveysaseman valinnasta, pdf (324 Kt)

Voit ilmoittaa terveysaseman vaihdosta oheisella lomakkeella. Täytä lomake sähköisesti, tulosta paperille kahtena kappaleena ja allekirjoita. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen kahtena kappaleena ja täyttää ne käsin. Täytetty ilmoitus palautetaan sekä nykyiselle (vanhalle) että valitulle uudelle terveysasemalle. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi. Vaihto-oikeuden käyttö sitoo kaikki lain mukaiset terveydenhuoltopalvelut uuden terveysaseman piiriin. Osaa palveluista ei siis voi jättää vanhalle terveysasemalle.

Lisäksi terveydenhuoltolain 47 § mukaan pitempiaikaisen toisella paikkakunnalla oleskelun vuoksi on mahdollista käyttää vierasta terveysasemaa hoitosuunnitelmansa toteuttamiseen.

Tämä tulee kyseeseen, jos henkilö asuu kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, ja tarvitsee kiireetöntä terveydenhuoltopalvelua omalla terveyasemallaan tehdyn hoitosuunnitelman toteuttamiseksi.

Tämän tarpeen ilmoittamiseen käytetään samaa lomaketta kuin yllä, kirjaten syyksi "pitempiaikainen oleskelu". Tämä lomake tomitetaan vain uudelle terveysasemalle ja asiakkaan tulee itse huolehtia, että hänellä hoitoon tullessaan on mukanaan omalla terveysasemalla laadittu hoitosuunnitelma.

Tämä valinta on voimassa niin kauan kuin oleskelu vieraalla paikkakunnalla jatkuu ja se koskee vain kulloinkin tarvittavaa hoitoa, ei kaikkia palveluita.