Potilastiedot ja -asiakirjat

Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa noudatetaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymää tietoturvapolitiikkaa, joka kattaa kaiken toiminnan ja niihin liittyvät tietojenkäsittelytehtävät. Tietosuojaperiaatteemme edellyttävät, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti potilaan perusoikeuksia kunnioittaen sekä yksityisyyttä suojaamalla.

Tietoturvapolitiikkamme määrittelee ne periaatteet, vastuut, toteutustavat sekä seurannan ja valvonnan, joita Seututerveyskeskuksessa noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyn periaatteita sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikirjan mukaan. Jokaisen Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa työskentelevän on sitouduttava annettuihin ohjeisiin sekä määräyksiin. Velvoitteissa korostetaan salassapidon, vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan, hyvän tietojenkäsittelytavan ja laadun merkitystä.

Tietojärjestelmien luotettavuus varmistetaan niin, ettei ulkopuolisella ole mahdollisuutta nähdä, muuttaa, tuhota tai muuten käsitellä potilasasiakirjoja tai potilastietoja.