Alaleuan liikeharjoitusohjeet TMD-potilaalle

Ohje osa Duodecimin Käypä hoito-suositusta, Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt.

Linkin takana tulostettava potilasohje.

Alaleuan liikeharjoitusohjeet TMD-potilaalle