Sikiön liikkeiden laskeminen - ohje odottajalle

Äiti tuntee noin 85% kaikista sikiön liikkeistä. Kullakin sikiöllä on oma yksilöllinen uni-valve-rytmi. Sikiö liikkuu 3-50 kertaa tunnissa. Lepovaiheet kestävät 20-40 minuuttia. Sikiö tekee raaja- ja vartaloliikkeitä, jotka voivat tuntua heikkoina tai voimakkaina, yksittäisinä tai sarjoina. Sikiöllä voi olla myös hikka, joka tuntuu äidistä rytmikkäänä naputteluna vatsanpeitteissä. Sikiön päivittäinen liikemäärä pysyy kutakuinkin vakiona loppuraskauteen saakka. Sikiö voi hyvin ja liikkuu normaalisti, kun sen keskushermosto saa hyvin happea ja ravintoa.

Äidin liikkuminen vähentää sikiön omia liikkeitä ja äidin voi olla vaikea havaita niitä huomion suuntautuessa askareisiin. Tämän vuoksi sikiön liikkeiden tarkkailu suoritetaan äidin ollessa lepoasennossa. Tarkkailun voi tehdä milloin tahansa päivän aikana. Usein sikiön vilkkainta liikkumisaikaa ovat iltayön tunnit.

Asetu lepäämään jommalle kummalle kyljelle. Kirjaa tunnin aikana havaitsemasi liikkeet. Kaikki selvästi erilliset liikahdukset lasketaan liikkeiksi -hikkaliikkeitä ei lasketa. Jos sikiö liikkuu hyvin paljon, ei koko tuntia tarvitse laskea. Jos tunnet vähemmän kuin 10 liikettä tunnin aikana, pidä tauko (n. 1 tunti), ole liikkeellä, juo jotain ja laske sitten liikkeitä toisen tunnin ajan. Jos liikkeet ovat edelleen vähäiset (alle 10 liikettä/tunti), on sikiön vointi tarkistettava sairaalan synnytysvastaanotolla.

Voit soittaa tarvittaessa synnytysvastaanotolle 014 - 269 1204.